Medlemsskap

Kom med i vårt glada gäng!

50:-/år person
100:-/år familj
500:-/10 år

Betalas till Bankgiro 396-7221
Glöm inte att ange namn och adress och att inbetalningen avser medlemsavgift!

Medlemskortet skickas med nästkommande nummer av Grängsjöbladet.