Hem

Välkomna till Grängsjö Byalag! Vi har arbetat Grängsjöbygdens väl i över 25 år och har över 100 medlemmar!

Den 10 oktober gick årsmötet av stapeln enligt allmänna Corona-rekommendationer. Vi har nu en ny styrelse och arbetet med revidering  av stadgar påbörjas. 

Styrelsemötena kommer att ske på onsdagar kl. 18.30 med efterföljande medlemsmöte från och med kl. 19.00 samma onsdag. Nästa styrelsemöte blir den  18 november. 

OBS!! På grund av de senaste Coronarestriktionerna :

 Styrelsemötet den 18 november sker via telefon och det efterföljande medlemsmötet är inställt!!!

På grund av Coronaläget kommer vi inte att starta upp onsdagsträffarna innan nyår!!

Eftersom det inte heller blir någon Lucia i år tar vi upp beställning av ”julbak” för att öka på föreningens intäkter. Läs mer om det i bladet. 

Information om andra ev.  aktiviteter informeras om i kommande blad. 

Och fortsättningsvis håller vi avstånd, tvättar och spritar händerna och stannar hemma om vi har symtom!!!

Välkomna! / Styrelsen

Vill man ge en gåva till föreningen i samband med en hyllning eller begravning betalar man in på Bankgiro 396-7221. Glöm inte att ange avsändare!!! Fina minnesblad finns att hämta på kapellet.

Glöm inte att betala medlemsavgiften till Bankgiro 396-7221 och kom ihåg att ange namn!!!!

Vill du ha Grängsjöbladet hemsänd via post  kostar det 120:-/år och måste anges på inbetalningen.

Medlemsavgiften är 150:-/familj alt. 100:-/ person. 

Nu går det också bra att Swisha: 123 613 88 61 !!  OBS! Kom ihåg att ange MEDLAVG om det gäller medlemsavgiften och G-blad om det gäller att få Grängsjöbladet hemskickat med posten.

 

Köp Byalagets bok; Vägen mellan broarna för 240:-. Kontakta någon i styrelsen. Ett fåtal exemplar finns kvar till försäljning.