Hem

Välkomna till Grängsjö Byalag! Vi har arbetat Grängsjöbygdens väl i över 25 år och har över 100 medlemmar!

Kommande evenemang:

Onsdagarnas Öppet Hus starar igen till hösten.

Arbetskvällarna är tisdagar kl 18.00 – 20.00, den 11, 18 och den 25 juni. Den 11:e åker vi till Rödkullsvallen och städar upp och gör fint.
I augusti börjar vi med arbetskvällarna den 20:e.

Lördagen den 29 juni har vi loppis mellan broarna! Vi börjar kl 11.00 har öppet till 15.00. Kanske blir det även fika i kapellet!! Mycket välkomna!!

Den 6 juli är det Barnens Dag i kapellet med tovning och bygge av fågelholkar!!

Nästa månadsmöte är den 6 augusti kl. 19.00.

Vill man ge en gåva till föreningen i samband med en hyllning eller begravning betalar man in på Bankgiro 396-7221. Glöm inte att ange avsändare!!! Fina minnesblad finns att hämta på kapellet.

Glöm inte att betala medlemsavgiften till Bankgiro 396-7221 och kom ihåg att ange namn!!!!
Avgiften är 100:-/familj alt. 50:-/ person. Vill du ha den hemsänd via post så kostar det 50:-/år och det måste anges på inbetalningen.

 

Köp Byalagets bok; Vägen mellan broarna för 240:-. Kontakta någon i styrelsen.