Hem

Välkomna till Grängsjö Byalag! Vi har arbetat Grängsjöbygdens väl i över 25 år och har över 100 medlemmar!

Kommande evenemang:

Byalagets årliga surströmmingsfest går av stapeln den 6 september kl. 18.00. Anmäl dig hos Ellen, Inga-Greta eller Anki senast den 4 september.

Arbetskvällarna är tisdagar kl 18.00 – 20.00 med början den 20 augusti.

Den 31 augusti tänder vi marschaller runt hela sjön för att fira att sommaren är slut och hösten är i antågande.

Nästa månadsmöte är den 3 september kl 19.00.

Vill man ge en gåva till föreningen i samband med en hyllning eller begravning betalar man in på Bankgiro 396-7221. Glöm inte att ange avsändare!!! Fina minnesblad finns att hämta på kapellet.

Glöm inte att betala medlemsavgiften till Bankgiro 396-7221 och kom ihåg att ange namn!!!!
Avgiften är 100:-/familj alt. 50:-/ person. Vill du ha den hemsänd via post så kostar det 50:-/år och det måste anges på inbetalningen.

 

Köp Byalagets bok; Vägen mellan broarna för 240:-. Kontakta någon i styrelsen.