Hem

Välkomna till Grängsjö Byalag! Vi har arbetat Grängsjöbygdens väl i över 25 år och har över 100 medlemmar!

Kommande evenemang:

Vi fortsätter med arbetskvällarna och de sker tisdagar kl 18.00 – 20.00.

De mycket populära och trevliga Öppet Hussammankomsterna sparkar igång den 25 september kl. 11.00. Då träffas vi, fikar och har trevligt tillsammans. Alla är mycket välkomna!!!

Den 2 oktober kommer Louis Jacky och berättar om Tiden och Livet. Kl 11.00. 

Nästa månadsmöte är den 1 oktober kl 19.00.

Vill man ge en gåva till föreningen i samband med en hyllning eller begravning betalar man in på Bankgiro 396-7221. Glöm inte att ange avsändare!!! Fina minnesblad finns att hämta på kapellet.

Glöm inte att betala medlemsavgiften till Bankgiro 396-7221 och kom ihåg att ange namn!!!!
Avgiften är 100:-/familj alt. 50:-/ person. Vill du ha den hemsänd via post så kostar det 50:-/år och det måste anges på inbetalningen.

 

Köp Byalagets bok; Vägen mellan broarna för 240:-. Kontakta någon i styrelsen. Ett fåtal exemplar finns kvar till försäljning.